Bismillah - 123quran.com

[1]¤In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. ¤ [2]¤Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. ¤ [3]¤De Barmhartige, de Genadevolle. ¤ [4]¤Meester van de Dag des Oordeels. ¤ [5]¤U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. ¤ [6]¤Leid ons op het rechte pad, ¤ [7]¤Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden. ¤ TOPLanguage

Surah [Chapter]
Aayaat [Verses]
From To

Prayer Times Application for your phone !

 
read quran in english